Groupama Biztosító - Groupama Biztosító

3.8/5 based on 8 reviews

About Groupama Biztosító

Nyilván nem ér meglepetésként, hogy a biztosításod díját fizetned kell és be kell jelentened, ha valamilyen káresemény történt. A kárbejelentést a kár észlelését követő legkésőbb 10 munkanapon belül meg kell tenned.

Arra kérünk, hogy 15 napon belül jelezd nekünk, ha valamilyen lényeges változás történt a biztosítással kapcsolatban. Ilyen lehet, ha eladtad az ingatlant, hozzáépítettél még egy emeletet, beépítetted a tetőteret, esetleg megváltozott a tulajdonosi összetétel, vagy csak új személyigazolvány-számod lett.

Az is fontos, hogy az ingatlant karban kell tartanod, hogy megőrizze az állapotát. Ügyelj például arra, hogy zárd be az ajtót, ha elmész otthonról, víztelenítsd télen a nem lakott helyiségeket, és ellenőriztesd időről időre a fűtési rendszert.

Ha pedig mégis káresemény történne, várd meg a szemlét, mielőtt nekiállnál a helyreállításnak. Ez persze nem jelenti, hogy ölbe tett kézzel kellene nézned, ahogy a víz az egész házat elárasztja. Ami a kárenyhítéshez és a további károk megelőzéséhez szükséges, azt nyugodtan csináld meg!

Contact Groupama Biztosító

Address :

Üllői út 383, 1181 Hungary

Phone : 📞 +9
Postal code : 383
Website : http://www.groupama.hu/
Categories :

Üllői út 383, 1181 Hungary
M
Mária Nádasi on Google

Könnyen megközelíthető, közelben jó parkolási lehetőség.
Easy access, good parking nearby.
M
Marchi, 云美如 Hollós on Google

Az egyetlen biztosító, ami külföldi állampolgároknak is köt egészségügyi biztosítást.
The only insurance company that has a health insurance for foreign citizens.
J
János Gábriel on Google

Az ügyintézés ügyfélközpontú, megoldáspárti. Gratulálok, és köszönöm.
The administration is customer-centric, solution-oriented. Congratulations and thank you.
S
SANDOR GULYAS on Google

Bár nem jó kedvemből jártam ott, ďe csak pozitivan szolhatok, kedves, segitőkész, kulturált dolgozok ! Normális hangnem nyugodt környezet!
Although I was not there in a good mood, I can only serve positively, I am kind, helpful, cultured! Normal tone is a calm environment!
K
Károly Berényi on Google

Először voltam itt, de jók a tapasztalataim. Hozzáértő az ügyintéző.
I was here for the first time, but I had a good experience. The clerk is knowledgeable.
S
Szilvia Markovits on Google

Gyors, kedves ügyfélszolgálat!
Fast, kind customer service!
G
Gábor Walter on Google

Nem tudták megmondani mi a probléma..... Ezáltal megoldani se😡
They couldn't tell me what the problem was ..... Thus solving se😡
M
Márton Bussay on Google

Kedves, gyors, kedélyes ügyintézés, csak ajánlani tudom !
Kind, fast, cheerful administration, I can only recommend!

Write some of your reviews for the company Groupama Biztosító

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Cosy apartment under the Castle - Cosy apartment under the Castle Németh Autószerviz - Németh Autószerviz OERG Kft - OERG Kft Nagykanizsa, újudvari elágazás - Nagykanizsa Magyar Akkreditációs Bizottság - Magyar Akkreditációs Bizottság Viola kávézó - Viola kávézó Moto-Block Egyéni Cég - Moto-Block Egyéni Cég Vet-Tex 2005. Bt. - Vet-Tex 2005. Bt. Exampledoc.com-Dokumentum sablonok - Exampledoc.com-Dokumentum sablonok focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér