Sashalmi Közösségi Terem - Sashalmi Közösségi Terem

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Sashalmi Közösségi Terem

Address :

Sashalmi tér 5, 1163 Hungary

Phone : 📞 +877
Postal code : 5
Website : http://sashalmipiac.hu/kozossegi-terem/
Categories :

Sashalmi tér 5, 1163 Hungary
K
Katalin Pap on Google

Esti rendezvényen ,a Gezarol zenekar nagyon későn kezdett ,teknikai hibára hivat kozva !!!!!! Az előzenekar , Csömöri kiváló volt.
At the evening event, the Gezarol band started very late due to a technical error !!!!!! The opening band, Csömöri, was excellent.
M
Marton Budai on Google

10.000.- Ft/óra. Szabvány kosárlabda pálya méret. Jó a pálya borítása, palánk és a gyűrűk minősége is.
10,000 HUF / hour. Standard basketball court size. The track cover, backboard and the quality of the rings are also good.
P
Péter Molnár on Google

A gyermekem egyesülete a Pandémia alatt itt tartja az edzéseit. Profi kosárlabda csapat, a profi teremben.
My child’s association is holding its workouts here during the Pandemic. Professional basketball team in the professional hall.
A
Attila Gáspár on Google

Kitűnő. Tiszta .
Excellent. Clean.
Z
Zoltán Birinyi on Google

Budapest Sashalom központjában található, inkább kis sportcsarnok. A piactéren található. Teljesen rendben van, viszont a parkolási lehetőség szinte nulla.
It is located in the center of Budapest Sashalom, more of a small sports hall. Located in the market square. Absolutely fine, but parking is almost zero.
T
Tihomir Urumov on Google

It is really good! I like it
E
Erika Kapeller on Google

Ok
B
Bence Horváth (Ben) on Google

Great for various indoor sports.

Write some of your reviews for the company Sashalmi Közösségi Terem

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Rotburger - Rotburger Kamond Orvosi Rendelő - Kamond Orvosi Rendelő Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt. - Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt. Estélyi ruha Cargo Plaza Kft. - Cargo Plaza Kft. Wide Wings Media - Premium Adatvezérelt Marketing - Wide Wings Media - Premium Adatvezérelt Marketing Print.shop.hu Kft. - Print.shop.hu Kft. Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs - Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs S-T-D Kft. - S-T-D Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér