Dekorléc - Dekorléc

5/5 based on 1 reviews

Megtalálhatók közöttük a klasszikus holker lécek (holkernek az oldalfal és a mennyezet találkozásánál lévő sarkot nevezzük), és az oldalfali lécek. Az előbbit a szoba sarkainál lévő egyenetlenségének eltakarására használjuk, és a nagyobb holker lécek mögött akár rejtett világítást, vagy az elektromos vezetékeket is elrejthetünk. Az utóbbiakat az oldalfalakon használhatjuk tapéta bordűr helyett, de alkalmasak kazetták kialakítására vagy képek keretezésére is. A rozettákkal kiemelhetjük a világítótesteket akár modern, akár klasszikus csillár kerül a szobába.

Contact Dekorléc

Address :

Ócsai út 1, 1239 Hungary

Phone : 📞 +897
Postal code : 1
Website : http://dekorlec.hu/
Categories :

Ócsai út 1, 1239 Hungary

Write some of your reviews for the company Dekorléc

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *